Z głową na karabinie - opracowanie - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Z głową na karabinie - analiza i interpretacja

Jest to wiersz dychotomiczny, w którym dramat wojny zestawiony został z pięknem przyrody. Przyroda, symbol czasów sprzed wojny, ukształtowała podmiot liryczny, wpłynęła na jego duchowość, wrażliwość i odbiór świata: A mnie przecież zdrój rzeźbił chyży, Wyhuśtała mnie chmur kołyska. [...] bujne obłoki były dla mnie jak uśmiech matki. W tym pięknym krajobrazie, który w normalnych warunkach zapewne by zachwycał, dokonuje... więcejZ głową na karabinie - Krzysztof Kamil Baczyński

Nocą słyszę, jak coraz bliżej drżąc i grając krąg się zaciska. A mnie przecież zdrój rzeźbił chyży, wyhuśtała mnie chmur kołyska. A mnie przecież wody szerokie na dźwigarach swych niosły płatki bzu dzikiego; bujne obłoki były dla mnie jak uśmiech matki. Krąg powolny dzień czy noc krąży, ostrzem świstrząc tnie już przy ustach, a mnie przecież tak jak i innym, ziemia rosła tęga - nie pusta. I mnie przecież jak dymu laska wytryskała... więcej